Menu Skip to content
Financijska izvješća i Digitalni atlas

Financijska i operativna statistika Grupe

U priloženim excel tablicama mogu se pronaći statistički podaci o konsolidiranom računu dobiti i gubitka HT Grupe, konsolidiranoj bilanci, konsolidiranom izvješću o novčanom toku i ključnim podacima o redovnom poslovanju.

Prezentacije za investitore

Regulatorna financijska izvješća

Hrvatski Telekom ima regulatornu obvezu pripremati i objavljivati regulatorna financijska izvješća i pripadajuću dokumentaciju.

S ciljem liberalizacije nacionalnog telekomunikacijskog sektora i stvaranja tržišno orijentiranog okružja Hrvatska Agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) je u prosincu 2013. godine izdala rješenje prema kojem je HT obvezan provoditi računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo. Za tu svrhu Agencija je odabrala HCA/FAC, CCA/FAC, CCA/LRIC metodologije za potrebe izračuna jediničnog troška usluga te CCA/FAC metodologije za potrebe računovodstvenog razdvajanja.

Digitalni atlas

Analiza doprinosa HT Grupe digitalnoj transformaciji Republike Hrvatske.

Slažem se

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možete pronaći u POSTAVKAMA